LOGOPEDIE
STOTTERTHERAPIE

Sarah Thoné & Ellen Van Dael

Sinds juli 2019 fulltime collega's!

Je kan bij ons terecht voor:

Klik voor meer uitleg.

Stotteren

Stotteren is een probleem met de vloeiendheid. De eenheid van het woord wordt hierbij doorbroken. Er treden dan herhalingen, verlengingen en blokkeringen op. Er kunnen daarnaast ook bijbewegingen ontstaan zoals ademhappen, woorden vermijden, ...

Ouderbegeleiding voor ouders van stotterende kinderen

Voor het welslagen van de stottertherapie loopt deze best samen met ouderbegeleiding. In de oudercursus komen zowel theoretische als praktische inzichten in stotteren aan bod. De combinatie van stottertherapie en ouderbegeleiding geeft het beste resultaat op lange termijn.

Lees- en spellingsproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot lezen. Vaak komen deze problemen samen voor met spellingsproblemen maar dit is niet steeds het geval.

Rekenproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot hoofdrekenen. Daarnaast kunnen ook problemen voorkomen met getallenkennis, vraagstukken, kloklezen, metend rekenen, ...

Articulatieproblemen

Problemen met het uitspreken van bepaalde klanken.

Taalproblemen

Problemen met het begrijpen van de Nederlandse taal en/of de taalproductie (woordenschat, zinsbouw, gebruik van meervouden, ...).

Neurologische spraak- en taalstoornissen

Spraak- en taalstoornissen ten gevolge van bv. een hersenbloeding of bij chronische neurologische stoornissen (bv. Parkinson, ALS, ...)

Gehoorstoornissen

Gehoortraining bij mensen met hoorapparaten of een cochleair implantaat.

Oromyofunctionele problemen

Problemen met de juiste tongpositie in rust en tijdens het spreken en slikken in het kader van een orthodontische behandeling.

Logopedie Sarah Thoné Arendonk