LOGOPEDISTE

Wie we zijn?

Welkom op onze website! Fijn dat je een kijkje komt nemen.

Sarah Thoné

Ik ben Sarah Thoné en werk als zelfstandig logopediste sinds juli 2008. In dat jaar ben ik afgestudeerd als master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KUL). In 2009 behaalde ik mijn diploma van de Opleiding Specialisatie Stottertherapie (CIOOS). Stotteren is iets dat me heel nauw aan het hart ligt. Ik werk ook samen met de Dienst Logopedie Turnhout (KMSL) en vanaf september 2013 kon ik mijn grote droom verwezenlijken: een eigen praktijk aan huis.

Als logopediste vind ik het erg belangrijk om na een eerste onderzoek een goed en volledig behandelplan op te stellen en een heel nauw contact te onderhouden met vooral de ouders en de school. Ouderbegeleiding en/of ouderbetrokkenheid is dan ook mijn stokpaardje voor het welslagen van de therapie. Ook regelmatige bijscholing is voor mij essentieel aangezien ik graag op de hoogte blijf van nieuwe inzichten en behandelingsmethoden. Tenslotte probeer ik te zorgen voor een goede band met de cliënten, groot en klein, zodat ze zich thuis voelen in de praktijk.

Ellen Van Dael

Graag wil ik mij ook even voorstellen. Ik ben Ellen Van Dael en studeerde af als logopediste aan Thomas More Antwerpen in 2016. In 2017 studeerde ik nog verder en behaalde ik het diploma van audiologe. Tijdens deze zeer praktische opleidingen en verschillende stageperiodes kreeg ik de kans om mezelf te ontplooien en verdiepen in zeer uitgebreide problematieken bij zowel kinderen als volwassenen. Sinds september 2017 werk als zelfstandig logopediste in de praktijk bij Sarah Thoné.

Enerzijds neem ik graag de behandeling van kinderen en jongeren met een leerstoornis of articulatiestoornis op mij. Anderzijds ben ik erg geboeid door neurologische spraak- en taalstoornissen bij volwassenen. Als audiologe heb ik ook een sterke affiniteit ontwikkeld met kinderen en volwassenen met gehoorproblemen. Ik volgde eveneens een actieve bijscholing voor de behandeling van kinderen met autisme.

Een therapie steeds positief benaderen en daarnaast ook erkennen dat er zaken zijn die nog wat moeilijk gaan, vind ik erg belangrijk. Hierbij probeer ik de positieve kanten van een kind ten volle te benutten om zo aan moeilijkere vaardigheden te werken. Een nauwe samenwerking met de cliënt alsook de omgeving vind ik hierbij essentieel om therapie op maat aan te bieden. Mijn visie op logopedische zorg reikt verder dan ‘het leren op zich’. Ook de cliënten meer (zelf)vertrouwen geven en ondersteunen waar nodig, is onmisbaar voor een goede logopedische therapie.

Je kan bij ons terecht voor:

Klik voor meer uitleg.

Stotteren

Stotteren is een probleem met de vloeiendheid. De eenheid van het woord wordt hierbij doorbroken. Er treden dan herhalingen, verlengingen en blokkeringen op. Er kunnen daarnaast ook bijbewegingen ontstaan zoals ademhappen, woorden vermijden, ...

Ouderbegeleiding voor ouders van stotterende kinderen

Voor het welslagen van de stottertherapie loopt deze best samen met ouderbegeleiding. In de oudercursus komen zowel theoretische als praktische inzichten in stotteren aan bod. De combinatie van stottertherapie en ouderbegeleiding geeft het beste resultaat op lange termijn.

Lees- en spellingsproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot lezen. Vaak komen deze problemen samen voor met spellingsproblemen maar dit is niet steeds het geval.

Rekenproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot hoofdrekenen. Daarnaast kunnen ook problemen voorkomen met getallenkennis, vraagstukken, kloklezen, metend rekenen, ...

Articulatieproblemen

Problemen met het uitspreken van bepaalde klanken.

Taalproblemen

Problemen met het begrijpen van de Nederlandse taal en/of de taalproductie (woordenschat, zinsbouw, gebruik van meervouden, ...).

Myofunctie

Problemen met de juiste tongpositie in rust en tijdens het spreken en slikken in het kader van een orthodontische behandeling.

Neurologische spraak- en taalstoornissen

Spraak- en taalstoornissen ten gevolge van bv. een hersenbloeding of bij chronische neurologische stoornissen (bv. Parkinson, ALS, ...)

Gehoorstoornissen

Gehoortraining bij mensen met hoorapparaten of een cochleair implantaat.
Logopedie Sarah Thoné Arendonk Logopedie Sarah Thoné Arendonk Logopedie Sarah Thoné Arendonk