GEHOOR

Het belang van gehoorrevalidatie bij gehoorstoornissen is de laatste jaren enorm toegenomen. We maken hierbij een onderscheid in de revalidatie met hoortoestellen of met een cochleair implantaat.

HOORTOESTELLEN

Het dragen van een hoortoestel is al een hele stap op weg naar een beter gehoor. Je kan echter tot nog betere resultaten komen door naast een hoortoestel te dragen, ook hoortraining te volgen. Eerst en vooral worden algemene tips gegeven om de communicatie te verbeteren. Hierbij komen zowel tips voor de slechthorende als voor de gesprekspartner(s) en de omgeving aan bod. Naast communicatietraining wordt ook gewerkt aan het verbeteren van het spraakverstaan. De focus ligt zowel op het leren herkennen van het lipbeeld als op de auditieve informatie. Tenslotte worden ook strategieën aangereikt die je kan gebruiken wanneer de communicatie moeizaam verloopt (bv. vragen om herhaling, geven van bevestiging, extra hoorhulpmiddelen).

COCHLEAIRE IMPLANTATEN (CI)

Een gehoorverlies kan aangeboren of verworven zijn op latere leeftijd. Bij een gehoorverlies denken we als eerste aan een hoortoestel om het spraakverstaan te verbeteren. Deze hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het spraakverstaan. Wanneer hoortoestellen onvoldoende resultaat opleveren, kan er worden over gegaan naar het plaatsen van een cochleair implantaat (CI). Een CI zet geluiden om naar elektrische signalen. Deze nieuwe (elektrische) manier van horen vraagt om een intensieve begeleiding en revalidatie. Tijdens de revalidatie zullen we focussen op het trainen van het spraakverstaan. Daarnaast komt ook liplezen aan bod. Bij vroegtijdig verworven gehoorverliezen vormt het begeleiden en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling een onmisbaar onderdeel.

ALGEMEEN

Om tot optimale resultaten te komen, is het belangrijk om iemand uit uw directe omgeving wekelijks mee te brengen of nauw te betrekken. Deze persoon zal ook sterk betrokken worden in de ganse training omdat communicatie steeds met anderen gebeurt. Een boodschap goed laten overkomen, blijft afhankelijk van beide gesprekspartners.

  • Gehoorrevalidatie CI – Ellen Van Dael – Regio Turnhout
  • Bij gehoorrevalidatie bij mensen met een cochleair implantaat of hoortoestel werken we rond het verbeteren van het spraakverstaan en het liplezen.


Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk

LOGOPEDIE STOTTERTHERAPIE GEHOORREVALIDATIE KLAVERVELDEN 24 2370 ARENDONK
SARAH: +32 497 89 46 09 ELLEN: +32 472 23 63 42
INFO@LOGOPEDIE-ARENDONK.BE

  privacybeleid - webdesign volwebstudio - graphics stokken en staarten