LEZEN EN SPELLING

Bij leesproblemen merken we dat kinderen onnauwkeurig en/of langzaam lezen. Vaak hebben deze kinderen een negatieve houding t.o.v. lezen, hierdoor lezen ze minder en niet zo graag, wat de evolutie van het leesproces negatief beïnvloedt. In eerste instantie werken we aan de letterkennis en het vlot lezen van 3-letterwoorden. We gaan vervolgens snel aan de slag in leuke boeken op het oefenniveau van het kind. Hierbij staat het leesplezier voorop. Vaak gaat een leesachterstand gepaard met spellingproblemen. Soms is de letterkennis onvoldoende en komt het kind niet tot het correct schrijven van hoorwoorden zoals [buik] of [stok]. Verder schrijven ze vaak wat ze horen en passen ze hierbij de spellingregels niet of foutief toe zoals bij [slaapen] of [naalt]. Ook problemen met het schrijven van onthoudwoorden zoals [gijt], [weineg] of [sirkel] kunnen voorkomen.

  Praktische cursus technisch lezen (Kwec, 2019)

  Praktische cursus spelling (Kwec, 2020)

  • Lees- en spellingproblemen – dyslexie – Logopedie Arendonk
  • In de leestherapie trainen we het technisch lezen en verhogen we het leesplezier. Tijdens spellingsoefeningen geven we met schema’s inzicht in letters, regels en onthoudwoorden.


Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk

LOGOPEDIE STOTTERTHERAPIE GEHOORREVALIDATIE KLAVERVELDEN 24 2370 ARENDONK
SARAH: +32 497 89 46 09 ELLEN: +32 472 23 63 42
INFO@LOGOPEDIE-ARENDONK.BE

  privacybeleid - webdesign volwebstudio - graphics stokken en staarten