Ellen Van Dael

Over Ellen

Graag wil ik mij ook even voorstellen. Ik ben Ellen Van Dael en studeerde af als logopediste aan Thomas More Antwerpen in 2016. In 2017 studeerde ik nog verder en behaalde ik het diploma van audiologe. Tijdens deze zeer praktische opleidingen en verschillende stageperiodes kreeg ik de kans om mezelf te ontplooien en verdiepen in zeer uitgebreide problematieken bij zowel kinderen als volwassenen. Sinds september 2017 werk als zelfstandig logopediste in de praktijk bij Sarah Thoné.

Enerzijds neem ik graag de behandeling van kinderen en jongeren met een leerstoornis of articulatiestoornis op mij. Anderzijds ben ik erg geboeid door neurologische spraak- en taalstoornissen bij volwassenen. Als audiologe heb ik ook een sterke affiniteit ontwikkeld met kinderen en volwassenen met gehoorproblemen. Ik volgde eveneens een actieve bijscholing voor de behandeling van kinderen met autisme.

Een therapie steeds positief benaderen en daarnaast ook erkennen dat er zaken zijn die nog wat moeilijk gaan, vind ik erg belangrijk. Hierbij probeer ik de positieve kanten van een kind ten volle te benutten om zo aan moeilijkere vaardigheden te werken. Een nauwe samenwerking met de cliënt alsook de omgeving vind ik hierbij essentieel om therapie op maat aan te bieden. Mijn visie op logopedische zorg reikt verder dan ‘het leren op zich’. Ook de cliënten meer (zelf)vertrouwen geven en ondersteunen waar nodig, is onmisbaar voor een goede logopedische therapie.

Je kan bij Ellen terecht voor:

Klik voor meer uitleg.

Lees- en spellingsproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot lezen. Vaak komen deze problemen samen voor met spellingsproblemen maar dit is niet steeds het geval.

Rekenproblemen

Problemen met het nauwkeurig en/of vlot hoofdrekenen. Daarnaast kunnen ook problemen voorkomen met getallenkennis, vraagstukken, kloklezen, metend rekenen, ...

Articulatieproblemen

Problemen met het uitspreken van bepaalde klanken.

Taalproblemen

Problemen met het begrijpen van de Nederlandse taal en/of de taalproductie (woordenschat, zinsbouw, gebruik van meervouden, ...).

Neurologische spraak- en taalstoornissen

Spraak- en taalstoornissen ten gevolge van bv. een hersenbloeding of bij chronische neurologische stoornissen (bv. Parkinson, ALS, ...)

Gehoorstoornissen

Gehoortraining bij mensen met hoorapparaten of een cochleair implantaat.

Logopedie Ellen Van Dael Arendonk