TAAL

Bij taalproblemen kunnen kinderen moeite hebben met het begrijpen van ouders of leerkrachten. Vaak begrijpen deze kinderen eenvoudige opdrachten niet of reageren ze er niet gepast op. Meestal komen begripsproblemen samen voor met een te kleine woordschat, minder goede zinsbouw, foutief gebruik of afwezigheid van meervouden/verkleinwoorden/... . Vaak ervaren deze kinderen in de 3de kleuterklas moeilijkheden met voorschoolse vaardigheden zoals: rijmen, hakken en plakken, begin- en eindklank vinden, enz.

  Ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen (SIG, 2019)

  • Taalproblemen – Logopedie – Logopedie Arendonk
  • Tijdens articulatietherapie oefenen we op de uitspraak van bepaalde spraakklanken en/of proberen we de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.


Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk Logopedie Stottertherapeut Sarah Thoné Arendonk

LOGOPEDIE STOTTERTHERAPIE GEHOORREVALIDATIE KLAVERVELDEN 24 2370 ARENDONK
SARAH: +32 497 89 46 09 ELLEN: +32 472 23 63 42
INFO@LOGOPEDIE-ARENDONK.BE

  privacybeleid - webdesign volwebstudio - graphics stokken en staarten